Close

Odstąpienie od umowyZgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument, który nabył towar na odległość może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

W naszym sklepie ten okres został przedłużony aż do 30 dni.

Aby skorzystać z prawa zwrotu towaru należy:

Jeżeli posiadasz konto:

 1. Zaloguj się do swojego konta
 2. Odnajdź zamówienie, które będziesz zwracać
 3. Wybierz „Zgłoś zwrot / reklamację”
 4. Wybierz towar do zwrotu i wypełnij pola formularza. Zapisany formularz trafi do nas.

Jeżeli nie posiadasz konta:

 1. Pobierz i wydrukuj formularz zwrotu towaru
 2. Wypełnij go odpowiednimi danymi
 3. Formularz odeślij razem z towarem

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do wysyłki zwrotów:

Sklep Zoologiczny Zoohoho, ul. Wysoki Stoczek 54, 15-754 Białystok

W sytuacji, gdy zwracany towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach korzystania z niej w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu  ( np. obroże biobójcze mogą być zwracane tylko w nienaruszonej folii ochronnej ). W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2013 r. („Rozporządzenie”) w sprawie możliwości rozwiązywania sporów konsumenckich pozasądowymi metodami, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Reklamacje


Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:

 1. zgłoszenie wady w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w 6 Regulaminu;
 2. zgłoszenie wady w ramach uprawnień rękojmi za wady (procedura reklamacyjna).

Reklamacje związane z towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: +48 604 361 515, pisemnie na adres: Sklep Zoologiczny Zoohoho, ul. Wysoki Stoczek 54, 15-754 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zoohoho.pl

Aby skorzystać z prawa do reklamacji towaru należy:

Jeżeli posiadasz konto:

 1. Zaloguj się do swojego konta
 2. Odnajdź zamówienie, które będziesz zwracać
 3. Wybierz „Zgłoś zwrot / reklamację”
 4. Wybierz towar do zwrotu i wypełnij pola formularza. Zapisany formularz trafi do nas.

Jeżeli nie posiadasz konta:

 1. Pobierz i wydrukuj formularz reklamacji towaru
 2. Wypełnij go odpowiednimi danymi
 3. Formularz odeślij razem z towarem

W celu skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest do dostarczenia zakupionego Towaru (prosimy o staranne zabezpieczenie wysyłanego Towary oraz dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej) na adres:

Sklep Zoologiczny Zoohoho

Dział zwrotów

ul. Wysoki Stoczek 54

15-754 Białystok


Close